2.000.000VNĐ

 Chưa bao gồm phí vận chuyển, Phí còn tùy thuộc vào từng khu vực.Phí chưa bao gồm bánh kem

2.500.000VNĐ

 Chưa bao gồm phí vận chuyển, Phí còn tùy thuộc vào từng khu vực.Phí chưa bao gồm bánh kem

2.500.000VNĐ

 Chưa bao gồm phí vận chuyển, Phí còn tùy thuộc vào từng khu vực.Phí chưa bao gồm bánh kem

2.000.000VNĐ

 Chưa bao gồm phí vận chuyển, Phí còn tùy thuộc vào từng khu vực.Phí chưa bao gồm bánh kem

2.000.000VNĐ

Chưa bao gồm phí vận chuyển, Phí còn tùy thuộc vào từng khu vực.

2.000.000VNĐ

Chưa bao gồm phí vận chuyển, Phí còn tùy thuộc vào từng khu vực.

1.200.000VNĐ

Chưa bao gồm phí vận chuyển, Phí còn tùy thuộc vào từng khu vực.

700.000VNĐ

Chưa bao gồm phí vận chuyển, Phí còn tùy thuộc vào từng khu vực.